Фирми за селско и горско стопанство в град Благоевград

375 фирми

Кооперация Възраждане

Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.

Велида ЕТ

Търговия със зеленчукови семена и луковици за цветя.

Юлия Стоянова

Дейности:- надписи върху цветя- аранжировки с живи цветя- икебани- пана- аранжировки с пясък- дистрибуция на готови надписи и фолиа...