СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Бургас


Служба по Трудова Медицина "СТМ ЕВРО- БУЛМЕДИК"ООД, регистрирана под номер 461, предлага обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на територията на гр. Ямбол и Сливен, като изготвя ОЦЕНКА НА РИСКА И ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕД ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА! ! ! Службата работи на най- изгодни условия и цени! ! ! При интерес и за удобство на нашите клиенти ние ще Ви посетим на Вашето работно място в удобно за Вас време за сключване на договор и извършване на оглед с цел изготвяне на необходимата документация! ! !