Сирма-Михаил Михов ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки. Кафе-аперитив.