Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Белоградец

25 фирми

Ганчеви-4-Ганчо Василев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бъчвен-Ганка Димова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни.

Сирма-Михаил Михов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки. Кафе-аперитив. 

Здравец-4-Стефан Байчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кишер-Пенка Пенкова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бъчвен-Ганка Димова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни.

Ганчеви-4-Ганчо Василев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кишер-Пенка Пенкова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сирма-Михаил Михов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки. Кафе-аперитив. 

Здравец-4-Стефан Байчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.