Синергон Холдинг АД


Услуги в областта на управлението.Основна дейност на компанията е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и облигации, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдингът е основен акционер, както и финансиране на дъщерните дружества. Компанията се занимава и с всякакъв вид друга търговска дейност.