Фирми за инвестиционна дейност в град София

66 фирми
Айголд ЕООД 4

Айголд ЕООД

Инвестиционно злато igold.bg е сайт на компанията "Айголд" ЕООД, специализирана изключително в покупката и продажбата на златни монети и кюлчета и ...

Голд Сентър ЕООД - Златни кюлчета

Освен да закупите желаният златен или сребърен артикул в Голд Сентър, можете и да получите професионална консултация от специалист. С доказано каче...

Авал Ин АД

"Авал Ин" АД е акционерно дружество, учредено през 1994 г.През М.Юни 1997 г. фирмата получава пълен лиценз за дейност в страната като инвестицион...

Агенция НЕСТ ООД

Посредник между чуждите инвеститори, промишлеността, търговията, финансовите компании и българските фирми....

Развитие Индустрия Холдинг АД

Холдингът има инвестиции в производство и търговия на текстил и трикотаж, мебели. Инженеринг на транспортни и складови системи....

Популярна каса Македония

Влогово-кредитна дейност. Инвестиционен посредник.

ИД Златен Лев АД

Дружеството има инвестиции в мебелната, пивоварната промишленост, машиностроенето, електротехническата и химическата промишленост....

АБВ Инвестиции ЕООД

Финансова дейност, лицензиран инвестиционен посредник, осъществяване на валутни сделки....