Фирми за търговски центрове и базари в село Синдел

5 фирми

Царевец-Зина Стаматова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.

Иво-Ивайло Райков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Царевец-Зина Стаматова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.

Иво-Ивайло Райков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Царевец-Зина Стаматова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.