Фирми в село Синдел

20 фирми

Царевец-Зина Стаматова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.

Иво-Ивайло Райков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Пчела-Йорданка Даракчиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки. Кафе-аперитив.

Пчела-Йорданка Даракчиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки. Кафе-аперитив.

Царевец-Зина Стаматова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.

Царевец-Зина Стаматова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.

ТМ-Сервиз ООД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Иво-Ивайло Райков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.