Фирми в село Мраморен

20 фирми

Никол-Ганка Николова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Камелия Николова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафетерия.

Никол-Ганка Николова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никол-Ганка Николова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никол-Ганка Николова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.