Камелия Николова ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафетерия.