Палмо-83 - Велика Касаиска ЕТ


Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.