Фирми в село Гълъбово

178 фирми

Жана Димитрова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход....

Марго ООД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Тани-Каньо Йовчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Диана-Дона Георгиева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иванка Илиева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Гарант-Ели ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.