Фирми за търговски центрове и базари в село Гълъбово

45 фирми

Станковска-Т.Станковска ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Жана Димитрова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход....

Гарант-Ели ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Диана-Дона Георгиева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мануел-91 Дончо Тонев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тани-Каньо Йовчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Гарант-Ели ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Румяна Личева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иванка Илиева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сехен Сейд Мурад ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Новико-Норд ООД

Павилион за търговия с храни. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.