Фирми за търговия на едро и съхранение в село Аксаково

67 фирми

Маргарита-92-Георги Куклев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лиа-Галина Цонева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Жен-Шен-Женя Войнова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Гани-76-Ганчо Кирилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Севдалина Михайлова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Жен-Шен-Женя Войнова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Афала-Димитър Трендафилов ЕТ

Магазин за търговия за храни и нехранителни стоки.

Соня-55-Йонка Славова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Сиди-Светлана Добрева ЕТ

Павилион за търговия с храни. Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.