Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Аксаково

84 фирми

Маргарита-92-Георги Куклев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лиа-Галина Цонева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Жен-Шен-Женя Войнова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Айра ООД - Аксаково

Фурна. Цех за производство на хлебни и сладкарски изделия.

Гани-76-Ганчо Кирилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Севдалина Михайлова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Жен-Шен-Женя Войнова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Айра ООД - Аксаково

Фурна. Цех за производство на хлебни и сладкарски изделия.