Сдружение - SOS - Детски селища в България


Неправителствена организация занимаваща се с отглеждане и възпитание на останали без родителска подкрепа деца в среда, близка до семейната, до достигане степен на икономическа независимост и социална интеграция.