Сдружение "поглед Към Вековете


Сдружението е независимо, доброволно, обществено сдружение с идеална цел за извършване на дейност в обществена полза на физически и юридически лица за  възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.