Свиневъдство Преславец АД


Производство и търговия на малки прасета и прасета за разплод и угояване.