Санаториум на МВР - Хисаря


През годините голямо значение е отдавано на изграждането на санаториалната база и развитието на почивно – санаториалното дело. В отделни периоди, санаториуми са разкрити в Хисаря през 1953г., в Банкя / 1962г. /, Варна / 1975г. /, които в настоящия момент са болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиали на Медицински институт - МВР, сключили договои с Националната здравно осигурителна каса и Националния осигурителен институт.