Римсофт 7 ЕООД


Разпространение, обучение и внедряване на софтуерни продукти:

WORK FLOW - софтуер за вашия бизнес, счетоводство и склад,

HRManager - личен състав и работни заплати,

BUILDING MANAGER 2008 - стандарт в строителната индустрия