Пътстрой 92 АД


Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни конструкции, дизайн, инженерство, консултантски и търговски дейности, производство на строителни материали.