Птицепродукт


  Фирмата се занимава с производство и реализация на птици, яйца и птичи продукти.