Проектантско бюро "ЮНИП"


Проектантското бюро извършва комплексно и индивидуално проучване и проектиране на сгради, заведения, магазини, както и тяхното узаконяване по инстанции. Дизайн, интериор и преустройства, Извършва и частични градоустройствени планове, регулиране и други такива по имоти.