Проданов СХЗ ООД


 Търговия на едро, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, рибно брашно за фуражни цели и фуражни компоненти; зърнени храни, метали; маслено-етерични култури и други стоки.