Преводаческа агенция Виста


“ВИСТА” е специализирана агенция за преводи лицензирана от МнВР с договор № 617/2001 за извършване на официални преводи.Агенцията работи с български и чуждестранни клиенти от 2001 година.Преводаческа агенция “ВИСТА” извършва преводи от чужди езици на български и от български на основните езици на документи, техническа, медицинска, юридическа и художествена литература, лична и фирмена кореспонденция.Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано високо качество на работа, професионално оформяне и бързи срокове на изпълнение.Фирмата извършва услуги по нотариална заверка на документи и легализацията им в служби РБ, полагане на Апостил в Министерство на правосъдието на РБ и Министерство на външните работи на РБ.