Подай Ръка


Сдружението с наименование Подавам ръка е доброволна неправителствена организация, обединяваща физически и юридически лица с идеална цел, занимаващи се с развитието и подпомагането на социално слабите и на инвалидите.