Планис НИК" ЕООД


Фирмата е специализирана в добива на широколистна-бук  и иглолистно дървесина-бял бор,черен бор,зелена догласка.Предлагаме обла дървесина - трупи и  обработен материал-янове греди,дъски.Продаваме дърва за горене и технологична дървесина.