Фирми за дърводобив и дървообработване в град Своге

1 фирми
Планис НИК" ЕООД 3

Планис НИК" ЕООД

Фирмата е специализирана в добива на широколистна-бук  и иглолистно дървесина-бял бор,черен бор,зелена догласка.Предлагаме обла дървесина - трупи и...