Планет 21 ООД


Сугестопедия е оригинална система за ефикасно усвояване на знания, в която се съчетава психология и педагогика. Учи се по един спонтанен и по-позитивен начин. Няма стрес, нито напрежение или умора. С помощта на изкуството и ненапрегната концентрация, човешкият мозък успява да усвои повече информация. Много по-ефективно и бързо учене, отколкото при традиционната методика. Трайността на придобитите знания също е много по-продължителна. „Алегро Виваче“ предлага сугестопедични курсове по  английски, испански, италиански, немски и френски език.