Планетариум "Николай Коперник"


Астрономическа обсерватория, планетариум и кула с махало на Фуко, чрез което по единствен начин нагледно се доказва въртенето на Земята около оста й.