Пламекс-Александър Игнатов ЕТ


Склад за търговия на едро за търговия с храни.