Фирми за търговия на едро и съхранение в град Плевен

755 фирми

Генимекс АД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боби-Борис Борисов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Теди 89-Албена Тошевска ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Елдина-Елка Георгиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маргарита Христова-Махри ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.