Пиборт АД


Производствено-инженерингова база за обемни рекламни технологии. Светлинни рекламни носители, обемни букви, билбордове рекламни стелажи, информационни и рекламни конструкции, прахово боядисване.