Персис-Иван Ташев ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.