Фирми за търговски центрове и базари в град Стара Загора

735 фирми

Белита-Лиляна Колева ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Росика-Георги Христов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мангуста-Красимир Димитров ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Патрул ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Генчо Трифонов ЕТ - Стара Загора

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Фиеста-Петко Дойчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никула Вълчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Булпет Рол-2002 ЕООД

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Агата-Д.Тодорова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дракон-Андриана Господинова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ВлайковДимитър Влайков ЕТ

 Склад за търговия на едро с храни от нежинотински произход.