Палман консулт ЕООД


Палман консулт ЕООД предлага услуги в областта на управлението и счетоводството на бизнеса:Планиране, реализиране, контролиране и усъвършенстване на бизнес процесите в организацията Управление на ресурсите в организацията-пари, суровини и материали, хора, време Професионално, модерно и качествено организирано Управленско счетоводство, обслужващо нуждите на Вашия бизнес Прецизно данъчно счетоводство съгласно законодателството на България