Омега Реформ


Омега Реформ е професионална агенция за извънсъдебно събиране на просрочените задължения. Тя бе създадена специално за тази дейност и във връзка с нарасналите нужди, породени от пазарната икономика в страната.