Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в област София

6550 фирми

Стоян Витанов Тони ЕТ

Специализиран магазин за плодове и зеленчуци.

Ивет - 87 Георги Младенов ЕТ

Класически ресторант. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Лорета - Димитър Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Виктория 68 - Виктор Рангелов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Кева - Светослав Видов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. 

Еленка Техтова ЕТ

Фурна за производство на хляб и тестени закуски.

Дилас - Димитър Михайлов ЕТ

Класически ресторант. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход....

Таня Миланова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Рай - 93 - Радослав Исакиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.