Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в област София

6550 фирми

Пин6он - Мартин Пунчев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Антон Янев ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход

Джинги - Николай Николов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

КБС - Красимир Хутев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Белташки 43 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Кирчо - 95 - Антон Никифоров ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Цветозара - Цветанка Козарева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Коала-3-Димитрова и сие СД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мила - Р - Милка Рангелова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.