Фирми за търговия на едро и съхранение в област Бургас

1987 фирми

Вега ЕТ - Георги Георгиев

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Цоци комерс ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Милена Колева ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Джани-Севджан Хюсеин ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Христо Костов ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Геодим ЕТ

Хранителни стоки - търговия на едро.