Нове Консулт


Нове Консулт,  - град Велико Търново | Адвокатски и правни услуги

ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ  НА  ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  НА  ДРУЖЕСТВА. РЕГИСТРАЦИЯ  И  ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР. РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ  ИЗИСКВАНИЯ  СА  ДА  СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ  И СРЕДСТВА  И  КАНТОРАТА  НИ  РАБОТИ  ЗА  НАМИРАНЕ  НА  ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!! ГАРАНТИРАМЕ  ВИСОКО  НИВО  НА  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ  ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОРЕКТНОСТ. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.