Никема-63-Николинка Младенова ЕТ


Павилион за търговия с храни.