Фирми за търговия на едро и съхранение в град Нова Загора

247 фирми

Ники-Енчо Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Веди-НЗ-Веселин Василев ЕТ

Щанд за търговия с храни. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тъндърбърд ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пивница.

ММ-Зара Герджикова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе с игри.