НИИ Геология и геофозика ЕАД


  Комплексен сервиз в областта на търсенето, проучването, прогнозирането и оценката на твърди полезни изкопаеми, води и изкопаеми горива, съставяне на всички видове геоложки и геофизически карти, комплексни лабораторни изследвания и анализ на проби на всички видове полезни изкопаеми и води, информационно обслужване и системи за обработване, сервизно геофизическо обслужване.