НЕЛ-ДАН-Нели Борисова Петкова ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.