Фирми в село Ботево

32 фирми

НЕЛ-ДАН-Нели Борисова Петкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владислав Спасов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни стоки.

Владислав Спасов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни стоки.

НЕЛ-ДАН-Нели Борисова Петкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.