Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО


Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е сдружение с идеална цел и обединява търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.

От 2005 г. НАФТСО е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS.

В дейността си Асоциацията все по-резултатно търси взаимодействие със академичните среди, застрахователните дружества, други неправителствени организации и средствата за масово осведомяване за утвърждаване на положителния образ на частния сектор в индустрията за сигурност и за неговото развитие в съответствие с обективните потребности.