Национален център за театър


При Министерството на културата.