Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки ЕООД


Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки е администрация към министъра на икономиката, която съдейства при определянето, осъществяването и усъвършенстването на националната политика в областта на търговията с български вина и спиртни напитки на вътрешния и външния пазар.