Нафта трейдинг АД


Търговия на едро с течни и газообразни горива, смазочни масла.